Over Miriam

We zijn op deze wereld om met elkaar te verbinden. Om elkaar te helpen. Om er voor elkaar te zijn. Ik ben heel dankbaar dat ik met zoveel mensen mag samenwerken om daarin op mijn manier betekenis aan te geven. Verbinden is mijn kracht. Mensen bij elkaar brengen. Maar ook de natuur dichter bij de mens brengen. En: de mens dichter bij de natuur. Tegelijkertijd komt iemand daardoor dichter bij zijn of haar eigen natuur. Terug naar de kern. De ene keer doe ik dat tijdens een ritueel, de andere keer tijdens een wandeling in een mooi gebied. Ook begeleid ik ceremonies met plantmedicijnen. Ik vind het een eer om met ayahuasca en paddenstoelen te mogen werken. 

De kracht van verbinding is zo waarlijk
Daar schieten woorden tekort,
en hoeven we alleen nog maar te zijn

De reizen die ik zelf heb gemaakt, hebben mij geleerd de wereld – en vooral ook mijzelf – beter te begrijpen. Mijn hart staat zoveel meer open sinds ik dat eerste glas ayahuasca dronk. Ik sta dichter bij Moeder Aarde. Ik koester haar. Ik geniet van de ongelooflijke schoonheid van de natuur en vooral ook van haar dynamiek. De natuur staat voor mij symbool voor het leven en met die symboliek werk ik graag. Hoe mensen dat ervaren? Dat laat ik ze liefst zelf vertellen!  

Referenties